Pietiekuma anketa

[aizpildiet-pieteikuma-formu]

Pasākums

Vīrs

sieva

Vārds
Uzvārds
Dzimš.dati(GGGG-MM-DD)
Laulības datums (GGGG-MM-DD)
Draudze
Rajons, pilsēta
Apdzīvota vieta, iela
Tālruņa Nr.
E-pasts

Mūsu bērnu vārdi

 

Dzimšanas datumi

(GGGG-MM-DD)

 

:)